jueves, 8 de noviembre de 2007

Pytu-mby oguè-ví

pýtumbý oguevì
kirihàpe omopè
ývotý rýakuà pepò
tembiporù kaneòicha
che resà nde mboì
oipeò tesaràí
ojahoiva ekuè
nde pirè nde jurù nde rývý
avave avave
upeicha re renoi
mbovýrýguí yvytù kaàvý
tove che nai kua à veyma che rera
pe rapè ajevý jaguà
che pytuhè añapýmità nde kerape
ha nderepaýmoaveima
akañýta nderesapè esapy mivo
pýtumbý osorotà
avave avave
nde ha che
pore ý pýpòrè....................


de Poesia parvularia/La tortolita kucaracha y others poems, Egard Pou

No hay comentarios.: